JUDr. Viera Bodnárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 975 pojednávaní a 434 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 879,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 823,74 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 836,69 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, obnovu konania 19C/317/2012 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8.962,32 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 21.661,63 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.464,35 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 592,43 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.848,91 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 920,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč.neplatnosti Dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.746,08,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.799,77 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 722,10 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti úverovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.719,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.