JUDr. Roman Bolebruch

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 217 pojednávaní a 769 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poistenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Dedičské právo
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a zverenie deti do… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, bezdôvodné obohatenie 4500,14… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 12.291,64 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 44.625 € s prísl. +… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 047,26 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.