JUDr. Ľubica Spálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 156 pojednávaní a 1 092 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 920,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.000,- € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.637,74 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.958,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušení a vyporiadaní… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatení 444,31 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 800,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.552,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 621,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žalobe na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.