JUDr. Katarína Stanislavská

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 614 pojednávaní a 300 rozhodnutí.
 2. Neaktívna podpredsedníčka na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 025 pojednávaní a 610 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 897 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 80 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 164
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 132

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 418 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 157 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 79 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 50,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 638 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 42
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 165 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 64 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a vzhľadom na počet nevybavených a reštančných vecí v oddelení
 • 2013 – 28.–29.10.2013 – 2 dni – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudkyne od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a vzhľadom na počet nevybavených a reštančných vecí v oddelení
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudkyne od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.
 • 2012 – 8.3. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1.časť poslucháč 20.4. 1 deň Pracovné stretnutie: Zaistenie osôb a vecí, zabezpečenie informácií a dokazovanie v zmysle 4.hlavy, 5.hlavy a 6.hlavy I. časti Trestného poriadku poslucháč 23.–24.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – 20.7. – 1 deň – Zverejňovanie súdnych rozhodnutí – poslucháč; 2012 – 8.3. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1.časť poslucháč 20.4. 1 deň Pracovné stretnutie: Zaistenie osôb a vecí, zabezpečenie informácií a dokazovanie v zmysle 4.hlavy, 5.hlavy a 6.hlavy I. časti Trestného poriadku poslucháč 23.–24.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč ; 2013 – 28.–29.10.2013 – 2 dni – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní – poslucháč
 • 2011 – 20.7. – 1 deň – Zverejňovanie súdnych rozhodnutí – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, tr. čin podvodu podľa… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.