Mgr. Ingrid Steinsdorferová

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 2,956 hearings and 2,887 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1458 days in the period and was assigned on average 122 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 81 – 98. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.6% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 235
 • Number of Affirmed Decisions – 187

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.5% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 185.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 163 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 51 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 31.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 108.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1039 days in the period and was assigned on average 89 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.5% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 176
 • Number of Affirmed Decisions – 140

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.8% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 157 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 140 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 31 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 92.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 183 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 113
 • Number of confirmed judgements – 86

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 108 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 16,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 65 – 68. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,04.–05.04.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,16.–17.02.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí,14.–16.05.2012,Kroměříž,ČR, Sdílení zkušeností v oblasti mezinárodních únosů dětí jako cesta k efektivní spolupráci,05.–06.11.2012,Mikulov,ČR
 • 2011 – 28.03.2011 – Občianskoprávne grémium, 30.09.2011 – Mediácia v civilnom konaní, Poprad, 05.12.2011 – Občianskoprávne grémium, ; 2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,16.–17.02.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí,14.–16.05.2012,Kroměříž,ČR, Sdílení zkušeností v oblasti mezinárodních únosů dětí jako cesta k efektivní spolupráci,05.–06.11.2012,Mikulov,ČR; 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,04.–05.04.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 28.03.2011 – Občianskoprávne grémium, 30.09.2011 – Mediácia v civilnom konaní, Poprad, 05.12.2011 – Občianskoprávne grémium,

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie striedavej osobnej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena výchovného prostredia Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.