JUDr. Milan Straka

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 442 pojednávaní a 239 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 509 pojednávaní a 1 065 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 969 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 692 – 698. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 2.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 145
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 103

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 955 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 534 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 212 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 31,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 633 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 124 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 59 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 139,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.–22.01.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, 14.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 09.–10.05.2013 Trestné činy hospodárske a proti majetku, 03.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne
 • 2012 – 19.–20.1.2012 Obmedzenie osobnej slobody,zadržanie a  väzba, 08.03.2012 Najnovšia judikatúra ESPĽS a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia 08.–09. decembra 2011 – Prehľad akkutálnej judikatúry v oblasti trestného práva; 2012 – 19.–20.1.2012 Obmedzenie osobnej slobody,zadržanie a  väzba, 08.03.2012 Najnovšia judikatúra ESPĽS a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia; 2013 – 21.–22.01.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, 14.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 09.–10.05.2013 Trestné činy hospodárske a proti majetku, 03.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia 08.–09. decembra 2011 – Prehľad akkutálnej judikatúry v oblasti trestného práva

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100099011/2021 z 21.1.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 17650-3/2018-BA z 12.12.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – J. V.
  Odporca – V. G.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 17656-3/2018-BA z 12.12.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – M. P.
  Odporca – Y. L.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 15569-3/2019-BA z 25.3.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – I. B.
  Odporca – P. F.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Milan Straka
  Navrhovateľ – H. Z.
  Odporca – R. Q.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100480122/2021 z 23.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 100010464/2021 z 5.1.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411767/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411911/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411185/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, V 7258/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, V 7257/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, OU-TN-OVPB2-2020/001343-34 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 114-330/2017 z 14.2.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, OU-TN-OVBP2-2020/031010-002 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 26612-20/2020-BA z 25.11.2020 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozh.č. 100062548/2021 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozh. č. 100031792/2021 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, V 7258/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.