Mgr. Eva Strašková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 1 707 pojednávaní a 969 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1286 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 72 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 390
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 233

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 28,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 11,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 198,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 50 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 18 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 992 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 281
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 164

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 25,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 10,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 116 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 63 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 28 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 589 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 129
 • Počet potvrdených odvolaní – 69

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 28% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 13%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 172 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 32 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – nápad 4Er zastavený z dôvodu poverenia plnením úloh predsedu súdu od 01. 12. 2013
 • 2013 – nápad 4Er zastavený z dôvodu poverenia plnením úloh predsedu súdu od 01. 12. 2013
 • 2013 – 4 školenia
 • 2012 – 5 školení
 • 2011 – 3 školenia; 2012 – 5 školení; 2013 – 4 školenia
 • 2011 – 3 školenia

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie odohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P360/1, P360/2 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Z225/1, Z225/5 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, P156/1, P364/1 písm.a Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.