Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 1 238 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Vypratanie bytu s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 180 417,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 618,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 1 719,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.