JUDr. Miriam Szárazová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 1 576 pojednávaní a 1 236 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 140 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 319 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 22.11.2012
 • 2012 – 22.11.2012
 • 2012 – 0
 • 2012 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Náhrada škody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Uloženie povinnosti prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že žalovaný nie je… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na odstránenie časti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1067.4 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13134,56 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody spôsob. nezákon.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 8000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 466,46 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 526,14 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 299.78 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na odstránenie časti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 202,78 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, Určenie, že vec patrí do dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.