Mgr. Katarína Škrovanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Senica, evidujeme 1 446 pojednávaní a 1 911 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 823 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 39 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 146 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 90 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 38 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 539 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 132 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených odvolaní – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – vyporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (1 deň).; 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – vyporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (1 deň).

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR - 9800,-… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyrovnanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 70,70… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 83,11… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena trestu (PO) - 2T… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 274,19… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena trestu (PO) - 0T… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Senica
  Sudca – Mgr. Katarína Škrovanová
  Obžalovaný – I. L.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 447,38… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.