Mgr. Ivana Šlesarová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 114 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 229 pojednávaní a 623 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Trenčíne.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 107 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 88,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 67
 • Počet potvrdených odvolaní – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 346 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 147 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 121,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 28 – 29. mieste. Za kvalitu získal 13,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväz.vzťahoch, tuzemských a medzinárodných. 30.9.–1.10.2013 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturálizácia
 • 2012 – 12.4.–13.4.2012–vzdeláv.podujatie – Prehľa aktuál. judikatúry v obchodnom práve, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.6.2012 – seminár – Efektívne využitie počíatača, pozícia poslucháča, 1 deň; 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni; 26.11.–27.11.2012 – seminár – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.12–13.12.2012 – vzdelávacie podujatie: Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ, pozícia poslucháča, 2 dni;
 • 2011 – Seminár: 24.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, pozícia poslucháča, 2 dni; 6.–7.6.2011 – Duševné vlast. a nekalosúťaž. kon. v kontexte EU, pozícia poslucháča, 2 dni; 27.–28.6.2011 – Prehľad aktuál.judik. v oblasti obchod. práva, pozícia poslucháča, 2 dni; 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, 2 dni, pozícia poslucháča Zahraničná študijná cesta: 28.2.2011 – 2.3.2011 – Návšteva ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu /projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského asquis a práva EÚ justič.orgánmi SR/, pozícia poslucháča, ; 2012 – 12.4.–13.4.2012–vzdeláv.podujatie – Prehľa aktuál. judikatúry v obchodnom práve, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.6.2012 – seminár – Efektívne využitie počíatača, pozícia poslucháča, 1 deň; 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni; 26.11.–27.11.2012 – seminár – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.12–13.12.2012 – vzdelávacie podujatie: Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväz.vzťahoch, tuzemských a medzinárodných. 30.9.–1.10.2013 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturálizácia
 • 2011 – Seminár: 24.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, pozícia poslucháča, 2 dni; 6.–7.6.2011 – Duševné vlast. a nekalosúťaž. kon. v kontexte EU, pozícia poslucháča, 2 dni; 27.–28.6.2011 – Prehľad aktuál.judik. v oblasti obchod. práva, pozícia poslucháča, 2 dni; 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, 2 dni, pozícia poslucháča Zahraničná študijná cesta: 28.2.2011 – 2.3.2011 – Návšteva ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu /projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského asquis a práva EÚ justič.orgánmi SR/, pozícia poslucháča,

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana proti nek. súťaži Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.780 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 51.461,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 2.400,- EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti Kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.376,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 300,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.