JUDr. Gabriela Brišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 140 pojednávaní a 394 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 363 pojednávaní a 1 729 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. júla 2015 do 31. júna 2016 je dočasne pridelená na KS v Trnave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 923 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 292
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 236

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 370 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 245 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 97 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 126,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 621 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 214 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených odvolaní – 109

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 360 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 409 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 179 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 22.–23.4.2013– JP Omšenie – školenie – sory o vl.právo 22.–23.5.2013– –/– – Seminár 19.–21.11.2013 –/– – Seminár – prísl.súdu – Brusel 1,2
 • 2012 – 19.20.1.2012 – Omšenie – Seminár – Ochrana osobnosti 21.11.2012 – Omšenie – Seminár – Burusel1, Rím I,II 12.12.2012– Omšenie – Seminár – Princípy vnútroštát. aplik.práva EÚ
 • 2011 – 28.2.–1.3.2011 – Seminár – 2011/KEP 15 13.–14.6.2011 – Seminár 5.–61.9.2011 – Seminár; 2012 – 19.20.1.2012 – Omšenie – Seminár – Ochrana osobnosti 21.11.2012 – Omšenie – Seminár – Burusel1, Rím I,II 12.12.2012– Omšenie – Seminár – Princípy vnútroštát. aplik.práva EÚ; 2013 – 22.–23.4.2013– JP Omšenie – školenie – sory o vl.právo 22.–23.5.2013– –/– – Seminár 19.–21.11.2013 –/– – Seminár – prísl.súdu – Brusel 1,2
 • 2011 – 28.2.–1.3.2011 – Seminár – 2011/KEP 15 13.–14.6.2011 – Seminár 5.–61.9.2011 – Seminár

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.893,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.690,47 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 300 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 29.100 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.134,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.356,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.900,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.651,82 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.