JUDr. Ivan Štepita

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 2 495 pojednávaní a 1 308 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1404 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 114 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 194
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 138

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 130,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 111 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 42 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 37,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1007 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 82 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 131
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 92

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 95 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 84 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 27 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 81,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 46
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 94 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 9.5.2013 Trestné diny hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 2.4.2013 – 3.4.2013 Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie,ukladanie trestov, znalecké dokazovanie)
 • 2013 – 9.5.2013 Trestné diny hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 2.4.2013 – 3.4.2013 Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie,ukladanie trestov, znalecké dokazovanie)

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podvod §221/1/2 TZ a iné Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o uložení povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – Q. Z.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, týranie blízkej osoby… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – B. H.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, krádež § 212/2a,3a + iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – D. T.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – O. C.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 810 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, týranie blízkej osoby… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – N. R.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, nebezpečné vyhrážanie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – U. F.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – L. F.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zapretie pravosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, výtržníctvo §364/1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – K. B.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, nezaplatenie dane a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 14312,28 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o uložení povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádež Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, ublíženie na zdraví §… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, krádež § 212/2a,3a + iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Ružomberok
  Sudca – JUDr. Ivan Štepita
  Obžalovaný – Z. M.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.