JUDr. Zuzana Štubniaková Kochanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 1 505 pojednávaní a 196 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 88 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 92 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 183 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 257 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 76 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 64,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013).
 • 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013).

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 208 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 ods 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 155 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 213 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 360 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 158 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 155 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 od.s 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 148 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 348 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 227 odsek 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 156 ods 1 ods 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 360 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 208 opdsek 1 písmeno… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.