JUDr. Zuzana Štubniaková Kochanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 459 pojednávaní a 38 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 88 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 7 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 92 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 183 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 257 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 76 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 64,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013).
 • 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013).

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 174 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 364 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 ods 1 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 305 ods 1 písm.c/… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 20 § 155 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 222 odsek 1 T.rzákona Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 219 odsek 1 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 odsek 1 písmeno g… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 odsek 1 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 odsek 1 Tr.zákona Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 odsek 1 Tr.zákona Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa §352 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 245 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa 323 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 156 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 364 odsek 1 písmeno… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 156 ods. 1 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.