JUDr. Elena Šuríková

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, we register 1,844 hearings and 1,767 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1401 days in the period and was assigned on average 74 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.7% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 228
 • Number of Affirmed Decisions – 127

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 4.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 340.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 225 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 158.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1016 days in the period and was assigned on average 66 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 11 from 40 possible points and ranked on 699 – 705. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 6.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.4% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 166
 • Number of Affirmed Decisions – 92

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.9% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 4.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 509 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 512 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 169 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 69.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 621 days and on average was assigned 150 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 104
 • Number of confirmed judgements – 61

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 268 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 215 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 153,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Semináre – školenia : 1 seminár – 2 dni : Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty (05.12.2012); Medzinárodné právo rodinné (18.–19.10.2012).
 • 2011 – seminár organizovaný JA SR – 1 seminár, t.j. 1 deň: Aktuálne otázky rodinného práva (21.11.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty (05.12.2012); Medzinárodné právo rodinné (18.–19.10.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 1 seminár – 2 dni : Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2011 – seminár organizovaný JA SR – 1 seminár, t.j. 1 deň: Aktuálne otázky rodinného práva (21.11.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie ústavnej… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 153,04 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 167,71 EUR s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 140,81 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.