JUDr. Bibiána Ťažiarová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 158 pojednávaní a 282 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1000 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 231
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 176

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 301 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 534 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 147 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 27,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 85,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 606 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 182 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených odvolaní – 74

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 261 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 371 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 19,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni –Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 17.–19.4.2013 – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč 22.–23.5.2013 – 2 dni –Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 23.–25.10.2013 – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň – Rozvod (výška výživného, posudzov. príjmov rodičov podnikateľov, BSM) –poslucháč 6.11.2013 –1 deň – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní – poslucháč 9.–10.12.2013 – 2 dni –Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – poslucháč
 • 2012 – 7.–9.3. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 9.–13.7. 5 dní Letný jazykový kurz – nemecký jazyk, práv.termin. poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 15.–17.10. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 21.–23.11. 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu....; Určenie rozhodného práva..... poslucháč
 • 2011 – 9.–11.3. –3 dni –Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 25.–29.7 –.5 dní – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 26.–28.10. – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická temrinológia – poslucháč ; 2012 – 7.–9.3. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 9.–13.7. 5 dní Letný jazykový kurz – nemecký jazyk, práv.termin. poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 15.–17.10. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 21.–23.11. 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu....; Určenie rozhodného práva..... poslucháč ; 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni –Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 17.–19.4.2013 – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč 22.–23.5.2013 – 2 dni –Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 23.–25.10.2013 – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň – Rozvod (výška výživného, posudzov. príjmov rodičov podnikateľov, BSM) –poslucháč 6.11.2013 –1 deň – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní – poslucháč 9.–10.12.2013 – 2 dni –Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – poslucháč
 • 2011 – 9.–11.3. –3 dni –Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 25.–29.7 –.5 dní – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 26.–28.10. – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická temrinológia – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.893,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.690,47 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 300 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.134,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.356,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 442,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 310,-- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.279,77 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škoky a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.