JUDr. Peter Tobiaš

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 759 pojednávaní a 140 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.a pošk.,§ 158… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 183 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 149/1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§14… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž., §… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,prečin § 270… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,podľa § 348/1d… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§14… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 277 ods.1 T.z.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 221 ods.1,4… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 208/1a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Predkladacia správa -… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, sťaž.obž.,nám.zauj.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťaž.obž.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 201 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.