JUDr. Peter Tobiaš

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 549 pojednávaní a 122 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia, Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.1,2,§ 221 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 364… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 222 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 207 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 360 ods.1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 223/1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 200 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 156 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 213 ods.1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 199 ods.1,2… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 211 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 364 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.,§ 310… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 212 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.1,2,§ 221 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,§ 189 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 200 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.a obž.2,§… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.a obž.,§ 208… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 289 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.