JUDr. Štefan Tomáš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 560 pojednávaní a 236 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1525 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 40

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 112,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 97 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 43 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 44,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1085 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 26

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 55 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 20% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 15
 • Počet potvrdených odvolaní – 3

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 133 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – medzinárodná konferencia šport a právo, celokrajové školenie sudcov trestného úseku,
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 4 dni – väzba, drogová kriminalita, európske právo, spor a právo
 • 2011 – 3; 2012 – 4 dni – väzba, drogová kriminalita, európske právo, spor a právo ; 2013 – medzinárodná konferencia šport a právo, celokrajové školenie sudcov trestného úseku,
 • 2011 – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin znásilnenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – Y. D.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – E. Z.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – H. O.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – B. G.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – L. Y.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nezaplatenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – Y. J.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – M. R.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin týrania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – T. E.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neodvedenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – U. V.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – V. C.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – J. L.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin usmrtenie podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – U. Y.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – O. L.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokr. prečin krádeže… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – A. O.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – T. U.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – K. R.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – E. P.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin marenia výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – C. F.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže § 188… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – K. F.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – P. O.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.