JUDr. Anna Trnková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 440 pojednávaní a 963 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1502 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 464 – 477. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 253
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 152

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 113,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 86 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 81 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 94,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 134,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1087 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 177
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 158 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 134 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 76 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 654 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 39% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 41
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 271 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 75 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §211/1b, §211/3a TZSp Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – F. A.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §188/1, §188/2c TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – C. P.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §207/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Q. C.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §188/1, §188/2c TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – B. F.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §211/1b, §211/3a TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – S. A.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Trestný čin - § 345/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – X. E.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §188/1, §188/2c TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – A. B.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §188/1, §188/2c TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Q. L.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §207/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – A. S.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §211/1b, §211/3a TZSp Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – M. N.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – P. Z.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 171/2 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – B. U.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – M. V.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Trestný čin - § 345/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Q. Z.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Trestný čin - § 14/1, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – N. E.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.