JUDr. Janka Túryová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 741 pojednávaní a 562 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1338 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 464 – 477. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 142
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 88

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 231,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 192 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 98 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 971 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 280 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 213 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 104 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 48,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 597 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 35% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených odvolaní – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 265 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 143 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 85 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 41/2016 - § 189… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – ["F", "W"]
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 609/2016 - § 187… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – ["X", "F"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 317/2015 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – ["Q", "I"]
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 36/2015 - § 20, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – B. Y.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 36/2015 - § 20, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – N. D.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 20/2015 - § 276… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – ["I", "Y"]
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 320/2016 - § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – S. X.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 324/2019 - § 348… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – I. B.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 10c, § 222/1, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Janka Túryová
  Obžalovaný – N. M.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.