JUDr. Erik Uhlár

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 2 516 pojednávaní a 2 424 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1278 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 57 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 92

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 212,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 110 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 86 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 78,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 884 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 59

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 198 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 140 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 110 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 78,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 438 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 194 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 15
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 22.11.2012
 • 2012 – 0
 • 2011 – 0; 2012 – 22.11.2012
 • 2011 – 0; 2012 – 0
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 326, § 225 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – R. J.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 326, § 225 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – W. H.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 360a ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – F. B.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – B. G.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – I. L.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 14 ods. 1, § 199… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – O. C.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin § 250 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – M. O.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin § 250 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – E. U.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 199, ods. 1, Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – W. U.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – R. A.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 213, ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – Z. S.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289, ods. 1, Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – I. E.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – N. R.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – O. Q.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 216 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – K. W.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – O. H.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 289, ods. 2 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – F. D.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 278, ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – Q. Z.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – W. D.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1, písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – Q. E.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.