JUDr. Róbert Urban

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 796 pojednávaní a 889 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 45.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 812,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15.574,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 500,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.