JUDr. Ľuboslava Vanková

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 201 hearings and 307 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 1,828 hearings and 1,372 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1041 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 230
 • Number of Affirmed Decisions – 186

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 268 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 497 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 117 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 23.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 89.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 638 days and on average was assigned 176 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 105
 • Number of confirmed judgements – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 261 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 352 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 83 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 81,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 178 – 184. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 22.–23.5.2013 – 2 dni – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč 6.11.2013 – 1 deň – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní – poslucháč
 • 2012 – 24.–25.5. 2 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 21.–23.11 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu....; Určenie rozhodného práva.... poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 24.–25.5. 2 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 21.–23.11 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu....; Určenie rozhodného práva.... poslucháč ; 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 22.–23.5.2013 – 2 dni – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč 6.11.2013 – 1 deň – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie podielového… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie úroku s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 40.143,- € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 500,12 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 174.055,75 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.