JUDr. Pavel Varga

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 327 pojednávaní a 2 757 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1502 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 148
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 88

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 303,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 228 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 68 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 29,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 144,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 107
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 58

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 329 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 78 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 53
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 344 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 184 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 77 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.–5.2.2013 Zmenkové a šekové právo 25.–27.3.2013 Anglický jazyk – právnickiá terminológia 21.–22.10.2013 Priemyselné práva, nekalá súťaž.
 • 2012 – 10.–11.9.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 ( 1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad vecí registra Exre a Nsre z dôvodu potreby zníženia počtu nerozhodnutých vecí.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 ( 1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad vecí registra Exre a Nsre z dôvodu potreby zníženia počtu nerozhodnutých vecí.
 • 2011 – 15.2.2011 Stavebný zákon – aktuálna akplikačná prax 21.–22.2.2011 Zmenkové šekové právo 8.3.2011 aplikačné právo OSP 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 9.–10.5.2011 The Anti–Discrimination Directiones 22.–24.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 1 19.–21.10.2011 Anglický jazyk – právnická terminológia 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie. ; 2012 – 10.–11.9.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy.; 2013 – 4.–5.2.2013 Zmenkové a šekové právo 25.–27.3.2013 Anglický jazyk – právnickiá terminológia 21.–22.10.2013 Priemyselné práva, nekalá súťaž.
 • 2011 – 15.2.2011 Stavebný zákon – aktuálna akplikačná prax 21.–22.2.2011 Zmenkové šekové právo 8.3.2011 aplikačné právo OSP 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 9.–10.5.2011 The Anti–Discrimination Directiones 22.–24.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 1 19.–21.10.2011 Anglický jazyk – právnická terminológia 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nekalá súťaž a porušenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 432,60 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 29 966,09 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 47.123,58 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie konkurzu pre nepocitvý… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.864,8 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 30.542,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmlúv o prevode… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.616,50 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na určenie pravosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.