JUDr. Dagmar Vaverčáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 2 813 pojednávaní a 1 813 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1420 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 154
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 126

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 420,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 301 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 161 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 53,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 148,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1033 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 18 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 236 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 497 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 133 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 26,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 626 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 267 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 220 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 129 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž 24.4.2013–Ochrana spotrebiteľa 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2012 – 13.3.–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 12.11.–13.11.2012 – Výklad právnych úkonov a následky ich vád 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, 12.12.–13.12.2012 – Princípy vnútrošt. aplikácie práva EÚ 20.8.–22.8.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia
 • 2011 – Postavenie sudcu – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň Majetkové, pozemkové a vecné právo – 2 dni Vysporiadanie podielového vlastníctva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni Poistné zmluvy v praxi – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Spory o vlastnícke právo, kataster – 2 dni ; 2012 – 13.3.–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 12.11.–13.11.2012 – Výklad právnych úkonov a následky ich vád 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, 12.12.–13.12.2012 – Princípy vnútrošt. aplikácie práva EÚ 20.8.–22.8.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia; 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž 24.4.2013–Ochrana spotrebiteľa 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2011 – Postavenie sudcu – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň Majetkové, pozemkové a vecné právo – 2 dni Vysporiadanie podielového vlastníctva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni Poistné zmluvy v praxi – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Spory o vlastnícke právo, kataster – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 412,33 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 900,26 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 53 335,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie existencie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1729,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 24 343,092 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20635,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 85,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.