JUDr. Katarína Vorobelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 4 324 pojednávaní a 3 996 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1493 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 594 – 602. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 3 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 251
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 195

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1049,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 256 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 111 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 43,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 43% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 168
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 132

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 300 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 449 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 140 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 181 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených odvolaní – 85

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 206 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 223 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 93 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 10
 • 2012 – 8
 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad v senáte 25C z dôvodu pridelenia suddkyne na rodinné a opatrovnícke oddelenie
 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad v senáte 25C z dôvodu pridelenia suddkyne na rodinné a opatrovnícke oddelenie
 • 2011 – 3; 2012 – 8; 2013 – 10
 • 2011 – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu priezviska+úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku starých rodičov… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na určenie mena Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a nemajetkovú… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh o zrušenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ukončenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu zariadenia na výkon… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.