JUDr. Mária Vrtochová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 72 hearings and 266 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bánovce nad Bebravou, we register 235 hearings and 447 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. júna 2013 do 31. mája 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Trenčíne.
 1. The judge has been nominated to function for almost 12 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 443 days and on average was assigned 151 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 66
 • Number of confirmed judgements – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 103 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 26 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 35,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 3. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 22,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 7.2. – 8.2.2013 – Európsky zatýkací rozkaz, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013,
 • 2012 – 9.2. – 10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť specializovaných rodinných senátov. Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011 – 29.03.2011, 27.06.2011, 20.09.2011, 26.10.2011, 06.12.2011 ; 2012 – 9.2. – 10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť specializovaných rodinných senátov. Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012; 2013 – 7.2. – 8.2.2013 – Európsky zatýkací rozkaz, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013,
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011 – 29.03.2011, 27.06.2011, 20.09.2011, 26.10.2011, 06.12.2011

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena rozhodnutia o osobnej… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 279,82 € s prís. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 35.000,- € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.000,-EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.