JUDr. Mária Vrtochová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 192 pojednávaní a 373 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 235 pojednávaní a 469 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. júna 2013 do 31. mája 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Trenčíne.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 443 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 151 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 103 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 26 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 35,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 3. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 22,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 7.2. – 8.2.2013 – Európsky zatýkací rozkaz, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013,
 • 2012 – 9.2. – 10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť specializovaných rodinných senátov. Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011 – 29.03.2011, 27.06.2011, 20.09.2011, 26.10.2011, 06.12.2011 ; 2012 – 9.2. – 10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť specializovaných rodinných senátov. Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012; 2013 – 7.2. – 8.2.2013 – Európsky zatýkací rozkaz, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013,
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011 – 29.03.2011, 27.06.2011, 20.09.2011, 26.10.2011, 06.12.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana proti nek. súťaži Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 35.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 772,00 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 842,97 €€ Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.