JUDr. Erika Zajacová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 628 pojednávaní a 1 846 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena rozhodnutia o osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 279,82 € s prís. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 35.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.000,-EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.