JUDr. Jana Zemaníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 13 pojednávaní a 191 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 26 329,85 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neúčinnosť právnych úkonov a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10 189,87 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie povinnosti umožniť… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, odporovateľnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 22 866,73 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmlúv o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.