Mgr. Vladimír Zimányi

 1. Active judge at the court Okresný súd Piešťany, we register 3,387 hearings and 2,167 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 15
 • Delays prior to case assignment – 6

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1222 days in the period and was assigned on average 97 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 566 – 574. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.6% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 162
 • Number of Affirmed Decisions – 90

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 563.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 511 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 391 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 76.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 248.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 11
 • Delays prior to case assignment – 4

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 862 days in the period and was assigned on average 85 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 9 from 40 possible points and ranked on 716 – 721. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 6 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 52.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 119
 • Number of Affirmed Decisions – 62

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 698 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 952 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 694 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 72.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 103.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 549 days and on average was assigned 339 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 69
 • Number of confirmed judgements – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1227 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 807 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 649 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 75,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 62,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 5,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 738 – 739. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 0,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.1.2013 – inštitút Omšenie – "Kontradiktórnosť hlavného pojednávania" – 1 deň 24. – 25.1.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Majektové, vecné a pozemkové práva" – 2 dni 4.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Zmenkové a šekové právo" – 1 deň 27. – 28.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 21. – 22.3.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Kúpna zmluva o dielo v obch.záv.vzťahoch" – 2 dni 11.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22.– 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 24.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Ochrana spotrebiteľa" – 1 deň 13. – 14.5.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery" – 2 dni 20. – 21.6.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 19. – 21.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom" 3 dni 28. – 29.11.2013 – JUstičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2012 – 19.–20.1.2012 " Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie, väzba" – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.4.2012 "Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve" – Justičná akadémia Omšenie 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 18.–19.6.2012 "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" – Inštitút MS SR Omšenie 17.–18.9.2012 "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť" – Justičná akadémia Omšenie 29.–30.10.2012 "Nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ, predbežné opatrenia v práve dušvného vlastníctva" – Justičná akadémia Omšenie 8.–9.11.2012 "I. kontrola ústavnosti právnych noriem, – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.11.2012 II. Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – Justičná akadémia Omšenie 15.–16.11.2012 "Európske medzinárodné právo súkromné" – Justičná akadémia Omšenie
 • 2011 – Zákon 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – §51 ods. 4 písm. c/
 • 2011 – Zákon 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – §51 ods. 4 písm. c/
 • 2011 – 10.–11.11.2011 – "Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" ; 2012 – 19.–20.1.2012 " Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie, väzba" – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.4.2012 "Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve" – Justičná akadémia Omšenie 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 18.–19.6.2012 "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" – Inštitút MS SR Omšenie 17.–18.9.2012 "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť" – Justičná akadémia Omšenie 29.–30.10.2012 "Nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ, predbežné opatrenia v práve dušvného vlastníctva" – Justičná akadémia Omšenie 8.–9.11.2012 "I. kontrola ústavnosti právnych noriem, – Justičná akadémia Omšenie 12.–13.11.2012 II. Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – Justičná akadémia Omšenie 15.–16.11.2012 "Európske medzinárodné právo súkromné" – Justičná akadémia Omšenie ; 2013 – 21.1.2013 – inštitút Omšenie – "Kontradiktórnosť hlavného pojednávania" – 1 deň 24. – 25.1.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Majektové, vecné a pozemkové práva" – 2 dni 4.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Zmenkové a šekové právo" – 1 deň 27. – 28.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 21. – 22.3.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Kúpna zmluva o dielo v obch.záv.vzťahoch" – 2 dni 11.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22.– 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 24.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Ochrana spotrebiteľa" – 1 deň 13. – 14.5.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery" – 2 dni 20. – 21.6.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 19. – 21.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom" 3 dni 28. – 29.11.2013 – JUstičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2011 – 10.–11.11.2011 – "Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.753,69 EUR s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 230,72 EUR s… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 307,01 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 366,57 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 306,-- EUR s prísl.… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.339,35 EUR s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 24.852,08 EUR s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.073,22 EUR s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.000,-- EUR s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.750,04 EUR s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 113.629,01 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie obchodnej verejnej… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 113,01 EUR s prísl.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.639,40 EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 234,39 EUR s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.976,-- EUR s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 76,99 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 741,90 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.163,41 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.