JUDr. Martin Žovinec

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 380 hearings and 355 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 1,076 hearings and 1,302 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 840 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 286 – 303. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.3% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 152
 • Number of Affirmed Decisions – 113

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.9% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 196 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 212 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 126 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 59.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 87.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 552 days and on average was assigned 59 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 38
 • Number of confirmed judgements – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí
 • 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 11.–12.12.2013 – 2 dni – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudcu od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.
 • 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – od 21.3.2011 zastavený nápad agend Pp, Nt z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu, od 1.8.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti , 15.12.11 spustený nápad všetkých agend po návrate sudcu, funkciu podpredsedu súdu vykonával od 15.2.2011 do 1.8.2011 ; 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudcu od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí
 • 2011 – od 21.3.2011 zastavený nápad agend Pp, Nt z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu, od 1.8.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti , 15.12.11 spustený nápad všetkých agend po návrate sudcu, funkciu podpredsedu súdu vykonával od 15.2.2011 do 1.8.2011
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč ; 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč; 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 11.–12.12.2013 – 2 dni – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Žiadosť odsúdeného o… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rakúsko - uznanie a výkon… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rakúsko - uznanie a výkon… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.