JUDr. Martin Žovinec

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 442 pojednávaní a 370 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 076 pojednávaní a 1 302 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 840 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 152
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 113

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 196 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 212 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 126 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 59,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 87,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 552 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 38
 • Počet potvrdených odvolaní – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí
 • 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 11.–12.12.2013 – 2 dni – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudcu od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.
 • 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – od 21.3.2011 zastavený nápad agend Pp, Nt z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu, od 1.8.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti , 15.12.11 spustený nápad všetkých agend po návrate sudcu, funkciu podpredsedu súdu vykonával od 15.2.2011 do 1.8.2011 ; 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudcu od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí
 • 2011 – od 21.3.2011 zastavený nápad agend Pp, Nt z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu súdu, od 1.8.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti , 15.12.11 spustený nápad všetkých agend po návrate sudcu, funkciu podpredsedu súdu vykonával od 15.2.2011 do 1.8.2011
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč ; 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč; 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 11.–12.12.2013 – 2 dni – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.