JUDr. Dana Bystrianska

  1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 424 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

  • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 11
  • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

  • 2011 – Stáž na Ústavnom súde SR od: 1.1.2011 – 31.12.2012
  • 2011 – Stáž na Ústavnom súde SR od: 1.1.2011 – 31.12.2012

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne minulé súdne pojednávania.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.