JUDr. Ján Bzdúšek

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 980 pojednávaní a 2 074 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Ján Bzdúšek
  Navrhovateľ – ["V", "M"]
  Odporca – ["E", "R"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Ján Bzdúšek
  Navrhovateľ – ["Q", "R"]
  Odporca – ["Q", "X"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 7.785,45 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 108,44 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 15.957,90 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Ján Bzdúšek
  Navrhovateľ – ["Y", "B"]
  Odporca – ["A", "R"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3041,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 21 776,04 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.682,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 18.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.