Mgr. Gabriela Chudovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 785 pojednávaní a 444 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 100 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz priblíženia + NO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.000,-€ Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o PR zaplatenie 2778.42 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 12.947,44 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie cestovných náhrad a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 523,27 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratenie bytu a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody a ochrana… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 12.947,44 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 17.603,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 795,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.876,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.