JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 655 pojednávaní a 534 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 083 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 267,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.461,10 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3000,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12.201,04 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zrušenie BSM za… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.158,18 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 231,89 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.