Mgr. Boris Vittek

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 342 pojednávaní a 309 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 694 pojednávaní a 2 336 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 466 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 25

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 523,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 205 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 149 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 145,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – A. P.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods. 2 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – P. D.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 326 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – L. V.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – S. K.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 155 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – P. S.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – Y. P.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 157 ods.1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – I. P.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – D. E.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods.1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – O. K.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 211 ods.1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – Y. T.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – T. Y.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 233 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – N. I.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – K. N.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods. 2 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – S. V.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – W. N.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – P. Z.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – X. Q.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – E. U.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – H. X.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.