Mgr. Antónia Ďuranová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 221 pojednávaní a 1 515 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8400 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh veriteľa na vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8400 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neúčinnosti právneho úkonu o… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o plnenie a o nahradenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15 141,20 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.