JUDr. Ján Auxt

 1. Aktívny predseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 80 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: od 4. júla 2002 má prerušený výkon funkcie sudcu § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. - t. č. vykonáva funkciu sudcu na Ústavnom súde SR.
 4. Neaktívny predseda na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 64 pojednávaní a 371 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.314,77 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 518 142,52 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 85 356,31 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplat.dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 14 073,98 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu autorských práv a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 10.636,99 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, začatie konania o vylúčenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť časti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.