Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

 1. Neznáma pravdepodobne VSÚ na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 1 389 pojednávaní a 2 486 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného pre dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.469,01 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 113.590,25 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 427.62 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.063,01 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 711,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 183,91 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 854,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 993,20 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 266,48 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 238,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného pre rozvedenú… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba - o vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.