JUDr. Valéria Černegová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 2 077 pojednávaní a 1 484 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 254 pojednávaní a 816 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1518 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 30,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 253
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 77

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 352,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 112 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 55 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 49,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 156,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1094 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 24 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 29,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 241
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 105 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 375 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 11 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 2,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 126,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 650 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 186 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených odvolaní – 42

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 368 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 389 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 86 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 2,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – gremiálna porada KS PO 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 –Prešov – ldeň; 2013 – gremiálna porada KS PO 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 –Prešov – ldeň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 87,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 10,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 10,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti +… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 61,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 113,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 98,09 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.