JUDr. Marta Szántaiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 148 pojednávaní a 108 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Považská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 028 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 627,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 40 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 401,84 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 42,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 264 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 400,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.