JUDr. Marta Szántaiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 254 pojednávaní a 190 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Považská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 043 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 184.204,90 € -… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 300 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 861,12 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na úhradu… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie priebehu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.700,-€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.167,23 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.693,02 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 27.602,5 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti uzatvoriť… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na úhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9424,09 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 184.204,90 € -… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.