JUDr. Zuzana Slušná

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 164 pojednávaní a 18 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 988 pojednávaní a 1 170 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 700 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 62 – 68. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 49

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 368,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 232 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 184 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 79,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 258,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dôchodky Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100480122/2021 z 23.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 100010464/2021 z 5.1.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411767/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411911/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411185/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 100411610/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 100410251/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 100409895/2021 z 10.3.2021 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, V 7258/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, V 7257/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, OU-TN-OVPB2-2020/001343-34 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 114-330/2017 z 14.2.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, OU-TN-OVBP2-2020/031010-002 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 26612-20/2020-BA z 25.11.2020 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozh.č. 100062548/2021 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozh. č. 100031792/2021 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, V 7258/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.