JUDr. Ján Deák

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 378 pojednávaní a 387 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z295/1,3 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P194/1, P323/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z188/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P348/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z20,326/1,2 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z201/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P194/1, P323/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z199/1,2, Z189/1, P156/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z208/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P157/1,2 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.