Mgr. Peter Králik

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 689 pojednávaní a 323 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 pojednávanie a 1 564 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie náhrady za… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na odstránenie 1 ks… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 3.855,46… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 3 169,80 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 3 133,62 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 734,27 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz -113,01 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 51,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 94,11 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 132,61 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.