Mgr. Marek Rebej

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 464 pojednávaní a 1 398 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 238 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie nedoplatkov Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14251,57 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 4117,45… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o vyporiadanie BSM,nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70 000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba podľa § 127 a § 417… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.176,28 € ako… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70 000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 971,77 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 668,13 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.