Mgr. Marek Rebej

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 279 pojednávaní a 1 119 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 238 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť nájomnej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody 15.352,14 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody 15.352,14 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.585,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 185,41 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 23,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 327,86 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 248.93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 463.44 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1234.71 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.006,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody s prísl. ( vylúč. z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie príspevku na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.