Mgr. Robert Droppa

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 707 pojednávaní a 2 314 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4336,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na zrušenie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie príspevku na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.600 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5 639,26 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.257,- eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 296,85 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 547,41 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.