Mgr. Radoslav Prutkay

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 1 148 pojednávaní a 504 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti uznesenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 1.723,37 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 16 718 € s prísl. + náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť odstúpenia od zmluvy… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 36.268,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, ŽALOBA NA ULOŽENIE POVINNOSTI… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 11.378,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 2 877,23 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 5 854,60 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 854,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.