JUDr. Darina Dobošová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 3 281 pojednávaní a 3 075 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1362 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 103 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 27. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 224
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 168

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 188,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 74 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 324,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 985 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 170
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 129

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 430 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 395 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 196 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 49,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 66,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 589 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 159 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 105
 • Počet potvrdených odvolaní – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 237 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 231 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 86 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Školenie – 7 dní
 • 2012 – Školenie – 1 deň
 • 2011 – Školenie – 1 deň; 2012 – Školenie – 1 deň; 2013 – Školenie – 7 dní
 • 2011 – Školenie – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.5392,61 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14921,26 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.844,98 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.182,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 17.047,88 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.813,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.845,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.581,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.663.41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 86,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 862,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.